Informasjon om SOMFY

www.somfy.no blir drevet av SOMFY NORDIC AB, org. nr. 556131-3510, Arenagatan 16, 215 33 Malmö, Sverige. Somfys momsnummer (VAT) er 556131-3510.

 

Salg og språk

Salg via Hjemmesiden er bare rettet til personer som er bosatt i Sverige, Danmark, Finland og Norge ("Salgslandene"). Somfy aksepterer ikke bestillinger som utføres av personer som er bosatt i andre land enn Salgslandene.

Informasjon som oppgis på Hjemmesiden er kun på norsk, liksom all annen kommunikasjon med deg gjeldende salg av Somfys produkter.

 

Opphavsrett

1. Beskyttelse av opphavsrett

a. All informasjon på Hjemmesiden (inkludert bilder, tegninger osv.) er beskyttet av opphavsretten. Alle rettigheter som kan henføres til Hjemmesiden tilfaller og tilhører SOMFY SAS.

b. Hjemmesiden er utviklet ved et samarbeid mellom SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, Frankrike, DIGITAS France, 131 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly sur Seine, Frankrike og Cross Systems-Groupe Micropole Univers, 45 B, route de Acacias, 1227 Carouge Geneva, Schwiez.

2. Vilkår for bruk av Hjemmesiden

a. All informasjon på Hjemmesiden som ikke inngår i en såkalt nedlastningsfil ("download file") er ikke beregnet på, helt eller delvis, publisering eller gjengivelse på noen måte.

b. Informasjonen i nedlastningsfiler kan skrives ut eller lastes ned for interne, informative eller ikke-kommersielle formål. Informasjonen skal ikke utgis, spres eller vises til tredje part.

Alle kopier av informasjon fra Hjemmesiden, skal inneholde informasjon om Somfys opphavsrett og eiendomsrett, og Somfys stilling som forfatter skal alltid tilkjennegis.

Du har ikke fullmakt til å endre informasjon som er utgitt av Somfy, verken i trykt eller digital form. Du får videre ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafisk materiell uten medfølgende tekst.

Somfy forbeholder seg retten til å kansellere en godkjennelse når som helst, ved personlig kontakt eller informasjon på Hjemmesiden. All bruk skal da umiddelbart avbrytes.

 

Varemerker

1. Somfys varemerker:

a. Nedenfor følger noen eksempler på varemerker som innehas av Somfy:

SOMFY, Somfy logo, Home Motion by Somfy, Somfy for Bioclimatic Façades, Animeo, Oximo, Ilmo, Sunea, Orea, Altus, Centralis, Chronis, Eolis, Sunis, Keasy, Powered by Somfy, Radio Technology Somfy, Telis, Impresario, Composio, Situo, Soliris, Sunis,Orienta, VarioSys, Easy Sun,Glydea, Glystro, Protexiom, Keytis, Elixo, Dexxo, Keygo, Passeo, Smoove, Altea, Axorn, Axroll, Isolation Dynamique, Sonesse, Quiess, Modulis...

Noen av ovenstående varemerker må ikke brukes i Sverige. Somfy er ikke ansvarlig for brudd på opphavsretten hos tredje mann når det gjelder ovenstående fortegnelse.

b Bruken av Somfys varemerker er forbudt, såfremt Somfy ikke skriftlig har godkjent det.

2. Tredjeparts varemerker

a. Andre varemerker som siteres på hjemmesiden er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

b. Somfy gjør ingen krav på slike varemerker som ikke eies av Somfy. Hvis det mangler henvisning til innehaveren av disse varemerkene på Hjemmesiden, skal dette ikke tolkes som at Somfy gjør krav på noen rettigheter til varemerket.

 

Hypertekstlenker

1. Lenker fra Somfy: Som en service på Hjemmesiden har Somfy hypertekstlenker til flere andre hjemmesider. Somfy er ikke ansvarlig for innholdet på disse hjemmesider, da Somfy verken representerer eller kontrollerer hjemmesidene.

2. For å lenke til Somfys hjemmeside, kreves en skriftlig godkjennelse fra Somfy. Selv om en slik tillatelse er gitt, forbeholder Somfy seg retten til umiddelbart å kreve at en lenke fjernes i tilfeller der det kan antas at Somfys interesser krenkes.

 

Andre immaterielle rettigheter

Samtlige produkter, prosesser eller tekniske løsninger som er beskrevet på denne hjemmeside kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter som tilhører Somfy eller tredje part.

Noen rett til å benytte de immaterielle rettighetene bevilges ikke gjennom disse vilkår.

 

Målrettet salg

Hjemmesiden retter seg kun til privatpersoner bosatt i Norge.

 

Generelt ansvar for informasjon på Hjemmesiden

1. Somfy gjør sitt ytterste for å gi deg så korrekt, fullstendig og aktuell informasjon som mulig. Somfy gir imidlertid ingen garanti angående informasjonen på Hjemmesiden.

2. Somfy forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer eller endringer av all informasjon på Hjemmesiden uten forvarsel. Merk at produkter som vises kan endres eller fjernes når som helst.

3. Somfy kan ikke garantere at informasjonen på Hjemmesiden stemmer overens med lokale lover i hvert land. Du går inn på Hjemmesiden på eget initiativ, og er selv ansvarlig for at du følger de lover og sedvaner som gjelder i ditt land.

4. Tilgang til, og bruk av, Hjemmesiden og dens innhold skjer på egen risiko. Det er fremfor alt ditt ansvar å beskytte deg mot virus eller andre destruktive eller forstyrrende foreteelser.

5. Tilgang til Hjemmesiden er tillatt på provisorisk basis. Somfy forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre den service som Somfy gir på hjemmesiden uten forvarsel.