title

Bærekraftige tiltak

I forbindelse med klimaendringer og miljøutfordringer, er vi klare til å dra vår del av lasset. Våre individuelle handlinger bidrar til den kollektive innsatsen.

SOMFY OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

image-col-1
Bolig er blant de største bidragsyterne til CO2-utslipp på verdensbasis
image-col-2
Boligers bidrag til klimagassutslipp i Europa.

Somfy har vært en ledende aktør i boligbransjen i mer enn 50 år.

Vi iverksetter tiltak for å redusere vårt daglige karbonavtrykk, og også for å hjelpe våre kunder og partnere med å redusere deres.

VÅRE HANDLINGER FOR Å REDUSERE VÅR MILJØPÅVIRKNING

SOMFY FORESLÅR ØKO-DESIGNEDE PRODUKTER SOM HAR REDUSERT MILJØPÅVIRKNINGEN GJENNOM SIN LIVSSYKLUS.

KORT OM ØKO-DESIGN

KORT OM ØKO-DESIGN

Økodesign er en overordnet prosess som påvirker hvert trinn i livssyklusen til et produkt.

Målet?

ReduserE produktets påvirkning på miljøet, fra utvinning av råmaterialer, produksjon, frakt og bruk, inkludert avfallshåndtering. Det er en frivillig tilnærming for sluttbrukerne og planeten vår.
SOMFYS ECO-DESIGNEDE PRODUKTER ER MARKERT MED THE ACT FOR GREEN®-MERKET SOM GARANTERER:

SOMFYS ECO-DESIGNEDE PRODUKTER ER MARKERT MED THE ACT FOR GREEN®-MERKET SOM GARANTERER:

HVORDAN DET FUNGERER?

Produktet har minimal miljøpåvirkning, målt og kontrollert av et uavhengig organ.

Overholdelse av miljø- og helseforskrifter for råvarene og stoffene som brukes (verifisert av et uavhengig organ).

Emballasje fri for polystyren og PVC, erstattet med resirkulerte og resirkulerbare fibre.

Lavt forbruk i hvilemodus (spesielt for motorene) og forlenget batterilevetid.

Enkel demontering for resirkulering og reparasjoner der det er nødvendig.
ET ERKLÆRT OG VERIFISERT KARBON-FOTAVTRYKK

ET ERKLÆRT OG VERIFISERT KARBON-FOTAVTRYKK

Hvert ACT FOR GREEN®-produkt er underlagt en miljødeklarasjon med PEP Ecopassport®, det internasjonale referanseprogrammet for miljødeklarasjoner av produkter fra elektriske, elektroniske og varme- og kjøleindustrien. Dens miljøspesifikasjoner er verifisert av et uavhengig organ akkreditert av PEP Ecopassport®, som Bureau Veritas, før de gjøres tilgjengelig og publiseres på foreningens hjemmeside: PEP Ecopassport.

MILJØ ELLER KOMFORT, INGEN BEHOV Å VELGE!

HVORFOR SKAL Å INVESTERE I MILJØET ALLTID HA EN ULEMPE?

HVORFOR SKAL Å INVESTERE I MILJØET ALLTID HA EN ULEMPE?

Somfy kjemper for miljøet og for kundenes komfort uten å endre vanene deres. 93 % av CO2-utslippene vi produserer kommer fra produktene våre og bruken av dem.

Vi må ta denne realiteten innover oss.

Det er derfor vi har vært forpliktet til en øko-designtilnærming til produkter siden 2015 med målet om å endre hele livssyklusen til løsningene våre uten å påvirke sluttkunden vår. Resultatet: en vinn-vinn-løsning for planeten og brukeren!
VÅRT MÅL INNEN 2030? OPPNÅ 100 % SALG AV ØKO-DESIGNEDE PRODUKTER

SOMFY INTRODUSERER LØSNINGER SOM FORBEDRER ENERGIEFFEKTIVITET I BOLIGER OG BYGNINGER, SOM REDUSERER UTSLIPP AV CO2.

VÅRE LØSNINGER BIDRAR TIL Å UNNGÅ GASSUTSLIPP I BYGNINGER
Vi utvikler løsninger for å optimalisere bygningens energiytelse.​ Dette er et stort problem, siden denne sektoren er en av de største CO2-utslippene.

Takket være intelligent solbeskyttelse og rullegardinkontroll kan vi redusere behovet for oppvarming om vinteren og bruken av klimaanlegg om sommeren. For å validere vår tilnærming slo vi oss sammen med Carbone 4* for å utvikle en modell som kan beregne hvor mye utslipp som unngås ved bruk av våre motoriseringsløsninger​ og automatisering av rullegardiner.​*

Carbone 4 er et konsulentfirma som spesialiserer seg på lavkarbonstrategi og tilpasning til klimaendring

HOS SOMFY ER VÅR MILJØTILNÆRING​ LANGT FRA EN FORBIGÅENDE TREND.

EN TANKEGANG SOM HAR STYRT OSS SIDEN 2015 OG INNVOLVERER ALLE INVOLVERTE.
Designere, innkjøpere, ingeniører og prosjektledere. Alle bekymret og forpliktet til denne kollektive tilnærmingen som er både motiverende og krevende. En tilnærming som krever å revurdere bruken, prosessene, produksjonen og livssyklusen til Somfy-produkter.

Dette er ikke en enkel forpliktelse å overholde, men vi tar grep hver dag for å møte utfordringen med bærekraftig utvikling sammen. Teamene våre går fremover steg for steg, med driv og besluttsomhet. Med disse egenskapene kan vi ta på oss de mest krevende utfordringene, akkurat som de store mesterne som er vår inspirasjon.

I likhet med Marit Bjørgen (som har 41 medaljer i OL og VM), går teamene våre fremover steg for steg og mister aldri målet av syne.