Beskyttelse av personopplysninger

Beskyttelse av personopplysninger

Somfy registrerer både personopplysninger som er gitt av deg i forbindelse med kjøp av produkter fra Hjemmesiden, og såkalt anonym informasjon som for eksempel viste sider eller søkespørsmål. Anonym informasjon hjelper oss å forstå dine ønsker og generelle trender, samt å forbedre Hjemmesiden til fordel for deg.

SOMFY NORDIC AB, 556131-3510, Arenagatan 16, 215 33 Malmö, Sverige, er ansvarlig for personopplysninger.

Denne personvernpolicy beskriver vår håndtering og bruk av personopplysninger som er innsamlet via Hjemmesiden.

Personopplysninger er all informasjon som kan henføres til din person, som f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer m.m. Somfy kan samle inn personopplysninger om deg fra skjemaer som du fyller ut på Hjemmesiden, fra brev, fra opplysninger om transaksjoner som du gjør på hjemmesiden, fra dine fullførte bestillinger og fra detaljer om dine besøk på Hjemmesiden.

Ved at du bruker Hjemmesiden aksepterer du vår personvernpolicy.

 

Informasjon som Somfy krever

1.  Innsyn

          a. Når Somfy samler inn personopplysninger vil du bli informert om hvorvidt de svar Somfy ber om er frivillige eller obligatoriske.

          b. Nekter du å gi den informasjon som er obligatorisk vil det føre til at du ikke kan fullføre din bestilling/forespørsel. Fra gang til gang vil Somfy informere deg om eventuelle andre konsekvenser som kan følge hvis du ikke oppgir nødvendige opplysninger.

          c. Somfy bruker den innsamlede informasjonen til å

       • bedre forstå dine behov og rette informasjon til deg,
       • forbedre Somfys produkter og tjenester,
       • opprette en forbindelse/kommunikasjon med deg,
       • identifisere og hjelpe deg bedre i fremtiden,
       • utføre Somfys plikter som følger av de avtaler som er inngått, samt
       • melde fra til deg om endringer i Somfys tjenester.
 

    d. Innsamlet informasjon kan utleveres til

       • SOMFY SA Group, dvs. Somfys holdingselskap, datterselskap og søsterselskap,
       • Somfys avtalepartnere, med hensikt å innfri forpliktelser, gjennomføre markedsanalyser og organisere markedstiltak,
       • domstoler og myndigheter, hvis det påkreves i følge lov eller beslutning fra myndighet,
       • domstol, med hensikt å anlegge eller bevare en rettssak, eller
       • myndigheter, med hensikt å hindre bedragerier eller annen ulovlig virksomhet.

I tilfelle Somfys virksomhet eller en del av den selges, eller noen del av Somfys virksomhet legges over på annet firma (outsourcing), kan dine personopplysninger leveres videre som en del av dette salg/outsourcing.


2. Dine rettigheter

    a.  Hvis du ønsker at Somfy avregistrerer dine personopplysninger eller hvis Du ønsker å hindre spredning eller salg til tredje part, ber vi deg sende en e-postmelding til privacy.statement_se@somfy.com.

    b. Somfy kan komme til å sende kommersielle tilbud/reklame til deg i fremtiden, hvis du går med på det ved å krysse av i boksen der dette oppgis. Forespørselen gir deg mulighet til å kontrollere og begrense Somfys kontakt med deg.

    c. Somfy kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Merk at enkelte av disse landene kanskje ikke kan gi en beskyttelse som bedømmes som tilstrekkelig ifølge den europeiske standarden. Ved å oppgi dine personopplysninger samtykker du til denne overføring, lagring og bearbeiding. Du kan nekte oss denne innsamling ved å la være å krysse av i boksen for dette.

   d. Du har rett til å få tilgang til de personopplysninger om deg som vi samler inn for å komplettere, korrigere eller slette. I slike tilfeller sender du melding via e-post til privacy.statement_se @ somfy.com eller et brev til Somfy Nordic AB Arenagatan 16, 215 33 Malmö, Sverige.

 

Cookies

1.  Innsyn

    Hva er en cookie? 
En cookie er en tekstfil som er plassert på din harddisk av en Webpage-server, og utgjør i første rekke ditt identifiseringskort.

    Hvorfor bruker vi cookies?
Somfy benytter cookies når du besøker hjemmesiden med hensikt å forbedre Hjemmesiden og for å levere en bedre og mer personlig service. Cookies brukes bl.a. til å identifisere deg for framtidige pålogginger, slik at du slipper å registrere deg hver gang du går inn på Hjemmesiden, og for å sende deg ny informasjon.

Konsekvenser av å nekte eller hindre bruken av cookies:

Følgene hvis du ikke aksepterer bruken av cookies blir at du ikke kan bruke enkelte funksjoner på Hjemmesiden.


2. Dine ønsker om bruken av cookies

Du kan stille inn din nettleser slik at den aksepterer alle cookies eller advarer deg dersom cookies brukes, og du kan da velge om du vil akseptere cookies eller ikke. Ved hjelp av Hjelp-funksjonen i nettleserens verktøyfelt, kan du oftest endre innstillingene på datamaskinen slik at du f.eks. får en melding ved mottagelse av cookies og da kan nekte å ta imot dem. Du vil motta cookies fra Somfy, såfremt du ikke har stilt inn nettleseren for å nekte cookies.

 

Felles regler om innsamlede personopplysninger

1. Varighet for lagring av personopplysninger
Somfy lagrer information, som kan henføres til Din bestilling i tre (3) år fra leveringsdatoen.

2. Beskyttelse for innsamlede personopplysninger:
Beskyttelsen av dine personopplysninger som vi samler inn er svært viktig for Somfy. Ved iverksetting av spesielle sikkerhetstiltak har Somfy sørget for at dine personopplysninger er beskyttet i så stor utstrekning som mulig, bl.a. ved å begrense antallet personer som har fysisk tilgang til Somfys databaseservere, og ved å innføre elektroniske sikkerhetssystemer og passordkrav som beskytter mot ikke tillatt tilgang og bruk av personopplysningene. De av Somfys medarbeidere som har tilgang til personopplysinger er pålagt å utvise streng diskresjon.

3. Lenker til andre hjemmesider:
Selv om Somfy gir deg mulighet til å lenke opp til andre hjemmesider via hypertekstlenker, er Somfy ikke ansvarlig for de diskresjonsrutiner som gjelder for lenkede hjemmesider. Vi anbefaler således at du kontrollerer aktuelle diskresjonsrutiner før du oppgir personopplysninger på andre hjemmesider.